Skip to content Skip to footer

Általános üzleti feltételek

A Darázsvin.sk internetes bolt üzemeltetője

A társulás elnevezése: Darázsvin Kft.
Utca és házszám: Főutca 149
Irányítószám és település: 925 82 Pered
Állam: Szlovák Köztársaság
Statisztikai azonosító: 45470642
Adószám: 2023005820
ÁFA-szám: SK2023005820

Vezető és felelős személy

Darázs Zsolt
Üzemelés helye: Főutca 149, 925 82 Pered
Kapcsolat: +421 905 332 607
Email: zsolt@darazsvin.sk

1. Általános rendelkezések

Ezek az általános üzleti rendelkezések a szerződő felek közötti jogokat és kötelességeket szabályozzák az adásvételi szerződésből eredően, ahol az eladó - DARÁZSVIN Kft. 925 82, Pered 149,
Azonosító: 45470642, Adószám: 2023005820, ÁFA-szám: SK2023005820, bejegyezve és vezetve a Nagyszombati Járásbíróság üzleti nyilvántartásában – Szakasz: Kft., Betétszám: 25348/T /tovább csak eladó/- és a vevő között, melynek tárgya áru eladása és vásárlása a www.darazsvin.sk internetes honlapon.

Az eladó kapcsolattartó adatai:

DARÁZSVIN s.r.o
Tešedíkovo č.149
92582 Tešedíkovo
Email: zsolt@darazsvin.sk
Telefón:+421 905 332 607

Az eladó közzéteszi az árulistát, amelyet felkínál a vásárlónak, lehetővé teszi az árurendelést a www.darazsvin.sk (tovább csak e-shop) internetes oldalon. Ezek az az üzleti feltételek az e-shop-ban történő vásárlásra vonatkoznak. Az elektronikus úton elküldött megrendeléssel a vásárló kijelenti, hogy az általános üzleti feltételeket teljes terjedelmében elolvasta, annak tartalmát megértette, és minden feltételével egyetért. Az általános üzleti feltételek az adásvételi szerződés elidegeníthetetlen része.

Az áruk jegyzéke az eladó által üzemeltetett www.darazsvin.sk internetes üzleti honlapon található, amely az általánosan kínált áruk katalógusa, az eladó nem kezeskedik valamennyi áruhoz való azonnali hozzáféréssel. Erről kérdései alapján a vásárló visszaigazolást kap. A hozzáférhetőségről szóló tájékoztató minden egyes árufajtánál fel van tüntetve.

Az árak az új árak nyilvánosságra hozásáig érvényesek. Az áru ára magába foglalja az ÁFÁ-t és az újrahasznosítási illetéket, nem tartalmazza a megrendelt áru szállítási költségeit.

2. Az adásvételi szerződés megkötése

Az elektronikus bolt katalógusában szereplő árut a vevő a Hogyan vásároljunk címszó alatti útmutató alapján rendeli meg. A megrendelés elküldése után a vevő tájékoztató e-mailt kap A megrendelés igazolása címszó alatt, amely igazolja a megrendelést és annak besorolását.

Az eladó a vevőnek telefonon vagy e-mailben igazolja vissza a megrendelést, a besorolását, illetve az elérhetőséget, valamint a kért áru kézbesítésének idejét.

Az eladó a megrendelés elektronikus visszaigazolásával kötelezi magát a kínálat, az ár, valamint a szerződésben megegyezett kézbesítési idő betartására, amely a visszaigazolással veszi kezdetét.
predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

Az adásvételi szerződés a vevő és a vásárló között a számla kiállításával keletkezik. A számla kiállítását követően az árut elküldjük a vevőnek.

3. A megrendelés érvénytelenitése

A vásárlónak joga van érvényteleníteni a megrendelését – e-mail-ben, személyesen, vagy telefonon a következő esetekben:

A megrendelés keltét követően 24 órán belül, illetve ha a megrendelés nem volt az eladó részéről visszaigazolva vagy feldolgozva. Abban az esetben, ha az áru ára nem felel meg a meghirdetettnek, vagy ha a rendelés visszaigazolása óta eltelt szállítási határidő az eladó részéről nem volt betartva.

Abban az esetben, ha a megrendelő érvényteleníti a már visszaigazolt megrendelést, köteles megtéríteni az eladó minden olyan tényleges költségét, amely a megrendelés teljesítése során keletkezett. Főképp abban az esetben, amikor a megrendelő már a szállítást követően érvényteleníti a megrendelését, amikor az eladónak már szállítási költségei keletkeztek.

Az eladónak joga van a megrendelést érvényteleníteni, ha az áru elfogyott vagy minden erőfeszítése ellenére nem tudja azt beszerezni, és nem tudja a szerződés értelmében záros határidőn belül biztosítani, vagy az elektronikus bolt árjegyzékében szereplő áron adni, ha a vásárlóval nem egyeznek meg másképpen.

4. Az áruátadás feltételei

Ha a megrendelésben szereplő valamennyi árufajta raktáron van, abban az esetben a megrendelés napján 14 óráig a rendelést feldolgozzuk és küldjük. A 14 óra után fogadott megrendeléseket feldolgozzuk, de csak a következő munkanapon továbbítjuk.

Ha a felek nem egyeztek másképpen, az eladó kötelezi magát, hogy az árut 7 munkanapon belül leszállítja a megrendelőnek, az e-mailon történő visszajelzés napjától kezdődően.

Ha a küldeményt futárszolgálat szállítja ki, a vevő köteles a küldeményt leellenőrizni az áru esetleges károsodásának tisztázása céljából. Ha ilyen előfordul, a kézbesítést követően a vásárló helyben kitölti a reklamációs nyomtatványt a sérült, vagy felbontott küldeményről. Abban az esetben, ha az ellenőrzés alkalmával a károsodás bebizonyosodott, vagy a küldemény tartalma nem felel meg a megrendelésben/számlán feltüntetetteknek, vagy az áru megsérült, a megrendelő ezt a tényt a futár jelenlétében beírja a nyomtatványba. Ha ilyen reklamációs dokumentum nem készült, az utólagos reklamációk nem lesznek elfogadva. A vásárló az okozott kár kivizsgálásának befejeztéig köteles az áru csomagolását megőrizni.

A küldemény megérkezése után a vevő köteles azt kicsomagolni, megállapítani az esetleges mechanikai sérüléseket, illetve meggyőződni a számlázott áru valódiságáról. Ha a küldemény tartalma nem egyezik a számlázott áruval, vagy az áru károsodott, a vevő ezt azonnal jelzi az eladónak. A vásárló köteles a csomagolást az kár kivizsgálásának befejezéséig megőrizni.

A vásárló minden egyes küldeményhez számlát kap, e-mail-ben vagy az áruval együtt.

A vásárló az áru elküldéséről és kézbesítéséről egy munkanappal előtte tájékoztatást kap. A vásárló köteles bebiztosítani az áru problémamentes átvételét, elsősorban úgy, hogy az előre jelzett kézbesítés idején hozzáférhető lesz telefonon, vagy jelen lesz az áru átvételénél. Ha ezt a kötelességét nem tudja teljesíteni, köteles erről az eladót tájékoztatni, és az átvételről egy másik időpontban megegyezni, vagy egy őt helyettesítő személyt kijelölni az áru átvételére.

A vásárló tulajdonjoga az árura a teljes ár kifizetésével lép életbe.

A küldeményt nem veszi át a vásárló.

A küldemény feladását e-mailben igazoljuk. Az áru átvételére a vásárlónak 7 napja van, a posta ezután visszaküldi a küldeményt. Megtörténik, hogy a küldeményről szóló postai értesítés nem jut el a vásárlóhoz. Ebben az esetben a vásárló az értesítés felmutatása nélkül is átveheti a postán. /Elég megadni a feladószámot/. Ha a küldeményt a vevő nem veszi át, érvényesítjük azt a jogunkat, hogy büntetést kérjünk a vásárlótól, mégpedig 8,40 Eurót. A nem átvett küldeményt egyeztetés /előnyben részesítjük a telefonos kommunikációt/ után töröljük, vagy a banki átutalás után újra küldjük. Ha a vásárló a büntetés összegét három felszólítást követően 14 napig nem utalja át számlánkra, az okozott kárt jogi úton intézzük tovább /bíróság, büntetés, végrehajtó/. A nem átvett megrendelés érvénytelenítése után a vásárló14 napon belül köteles a 8.40 Eurós büntetést megfizetni, ellenkező esetben a kár megtérítése érdekében eljárást kezdeményezünk. /A szerződéses bírság intézményéhez csak végső esetben folyamodunk, előnyben részesítjük a vásárlóval történt megegyezést./

5. Garancia

A jótállás időtartama az élelmiszer jellegű áru esetében a csomagolásán található. Jótállást csak abban az esetben nyújtunk, ha biztosítottak a csomagoláson feltüntetett tárolási feltételek. Az eladó elutasíthatja a reklamációt, ha a kifogásolt termék hibáját a helytelen tárolás okozhatta a vevőnél.

6. Az adásvételi szerződés felmondása

A fogyasztó jogosult felmondani a szerződést az áru átvételétől számítva 14 napon belül az általános üzleti feltételek alapján indok nélkül a Törvénytár 102/2014-es törvénye - 7. §, l. bek., a házi és interneten történő árusításra vonatkozó fogyasztóvédelemi törvénnyel, illetve annak későbbi előírásaival összhangban.

A szerződést a fogyasztó írásos formában bontja fel. Az adásvételi szerződés felmondásának tartalmaznia kell a vásárló adatait, a megrendelés számát és idejét, az áru pontos leírását, valamint a bankszámlaszámot. Végezetül az adásvételi szerződés felmondásával köteles az árut visszaszolgáltatni az eladónak, az ismertetővel és a garancialevéllel együtt. A fogyasztó felel az áru értékének csökkenéséért, amely az áru tulajdonságainak és működésének figyelmen kívül hagyásával keletkezett.

Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a szerződés érvényessége a kezdetektől megszűnik. Az eladó köteles az árut visszavenni, és 14 napon belül visszatéríteni az áru árát azokkal a költségekkel együtt, amelyet a fogyasztó az áru vagy szolgáltatás megrendelésére fordított. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a fogyasztó abban az esetben viseli, ha a termék nem volt sérült, és minden minőségi előírásoknak megfelelt.

Az árunak nem szabad sérültnek lennie. Ne felejtse el a számlát vagy a pénztári blokkot visszaadni, amelyet a megrendelővel együtt elküldtünk Önnek, különben nem tudjuk az árut kicserélni vagy kifizetni. A visszaadott árut vagy a reklamációt kérjük, ne küldje utánvétellel.

A szerződést a fogyasztó írásos formában bontja fel. Az adásvételi szerződés felmondásának tartalmaznia kell a vásárló adatait, a megrendelés számát és idejét, az áru pontos leírását, továbbá annak módját, hogyan fizeti vissza az eladó az áru árát – számlaszám/postacím. Végezetül az adásvételi szerződés felmondásával köteles az árut visszaszolgáltatni az eladónak, a fizetést bizonyító bizonylattal együtt stb.

A fogyasztó szerződés felmondásával a szerződés érvényessége a kezdetektől megszűnik. Az eladó köteles az árut visszavenni, és 14 napon belül visszafizetni az áru árát, azokkal a költségekkel együtt, amelyet a fogyasztó az áru vagy szolgáltatás megrendelésére fordított. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a fogyasztó viseli, ha a termék nem károsodott, és minden minőségi előírásnak megfelelt.

A vásárló nem bonthatja fel a szerződést indoklás nélkül, ha annak tárgya bor adásvétele, és amelyet a vásárló már felbontott. Visszaadni hét napig lehet, de csak sértetlen, felbontatlan állapotában.

Az adásvételi szerződés felmondásáról szóló nyomtatvány..

7. Személyes adatok feldolgozása

Az eladó a vásárlók személyi adatait a velük kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére gyűjti, a számla kiállítása, a vásárlóval való kapcsolattartás, a rendelés teljesítése és kézbesítése céljából. Az eladó felel azért, hogy a vásárló személyi adatai más célra ne legyenek felhasználva, főleg ne kerülhessenek harmadik személy kezébe /csak az áru kézbesítésekor, kellő arányban/.

Az eladó a vásárló következő személyi adatait tartja nyilván: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, a cég neve, a szállítás helyének címe, kapcsolattartás - telefon és e-mail cím.

A személyi adatok védelméről szóló részletesebb tájékoztatót információs oldalunkon találja a Személyi adatok védelme címszó alatt.

A vásárló megrendelésével beleegyezik a szükséges személyi adatainak kezelésébe.

Zárórendelkezések

Az eladó jogot formál az általános üzleti feltételek megváltoztatására. A változások kötelező írásos ismertetését az általános üzleti feltételek szerint teljesíti, ha a változásokat közzéteszi az elektronikus üzlet internetes oldalán.

Az eladó és vásárló közötti szerződéses kapcsolatok alapjául a szlovák törvényi előírások szolgálnak. Abban az esetben, ha a vásárló fogyasztó is egyben, a nem kezelt jogi kérdésekre a Polgári Törvénykönyv 40/1964-es számú, illetve a Fogyasztóvédelmi törvény 250/2007-es számú rendelkezései vonatkoznak, azok későbbi előírásaival és más jogi előírásokkal együtt, amelyek tartalmukban erre vonatkoznak. Ha a vásárló vállalkozó, és a szerződés nem rendezi a jogi viszonyt, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozik rá, a későbbi rendelkezésekkel és jogi előírásokkal együtt, amelyek tartalmukban a legközelebbiek és erre vonatkoznak.

A megrendelő elküldésével Ön igazolja, hogy ezeket az általános üzleti feltételeket elolvasta, és mindegyikbe teljes egészében beleegyezik. Az alkoholra szóló megrendeléssel igazolja, hogy betöltötte 18. életévét.

Vágsellye, 2016. 11.10.

hu_HU