Skip to content Skip to footer

Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

 • az Önök személyi adatainak kezelését törvényes módon, szakmailag és érzékkel végezzük, adataik egy biztonságos információs rendszerben vannak elhelyezve
 • a DARÁZSVINK Kft. valamennyi dolgozója, akik az Önök személyi adataival kapcsolatba kerülnek, kellően tájékozottak az adatkezelés törvény által előírt szabályaival és titoktartásra kötelezettek.
 • csak olyan adatokat kérünk Önöktől, amelyek azt a célt szolgálják, ami miatt bennünket megkerestek
 • bármikor kérhetik tőlünk e-mailes levelezésünk törlését - e-mailben, írásban vagy személyesen

A személyes adatfeldolgozás törvényes oka

Az Önök személyes adatainak kezelése az Önök jóváhagyásán alapszik az Európai Unió Parlamentjének 2016/679-es határozata – 6. szakasz, 1. bek. – értelmében a fizikai személyek adatai kezelésének védelméről, illetve ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES számú előírás törléséről /A személyi adatok védelméről szóló általános rendelet/ /tovább csak rendelet/

I.
Az Önök személyi adatainak gondnoka és a internetes bolt működtetője

DARÁZSVIN s.r.o.
Tešedíkovo č.149
92582 Tešedíkovo
IČO: 45470642
DIČ DPH: SK2023005820

Az üzemeltető a személyes adatokat a regisztrációs űrlapon és a www.darazsvin.sk weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül szerzi meg

TOVÁBBI ADATGONDOZÓK /KÖZVETITŐK/

Az Önök személyes adatainak további felhasználói lesznek: Websupport Kft. /szervergondnok/ és a Direct Parcel Distribution SK Kft.,Technická 7,821 04 Bratislava (Szállítószolgálat)

Az üzemelő a vevő alábbi adatait adja tovább a közvetítőnek: keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, utánvételi összeg.

II.
A személyes adatok kezelésének célja

 • Adóbizonylat kiállítása – számla – a 2004/222-es, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján – 7. bek., 2. szak., b.
 • • A személyes adatok felhasználásának célja a vevő azonosítása.
 • A személyes adatok felhasználásának célja az áru vagy szolgáltatás iránti érdeklődés visszaigazolása telefonon, vagy elektronikus postán.
 • • Az Ön személyes adatai felhasználásának célja adóbizonylat kiállítása a rendszer bérléséért, üzleti értesítők küldése, az adatkezelő egyéb üzleti tevékenysége Ön felé.
 • Az adatkezelő részéről a rendelkezés 22. pontja értelmében nem következik az automatikus döntéshozatal.
 • A megrendelések nyilvántartása az esetleges reklamációk megoldása érdekében.

III.
A feldolgozott személyi adatok listája

 • az üzemeltető rögzíti az Ön kapcsolattartási adatait a szerződés megkötése előtti kapcsolattartás és a kézbesítés céljából
 • a kapcsolattartási adatok – keresztnév, vezetéknév, telefonszám, cég regisztrációja esetében a cég regisztrációs- és ÁFA száma /a megrendelés visszaigazolása, a megrendelővel folytatott kommunikáció, az áru kézbesítése és az esetleges reklamáció rendezése céljából/
 • a kézbesítéshez szükséges adatok - a vásárló neve és vezetékneve, titulusa, a kézbesítés helye

IV.

Az önkéntes személyes adatszolgáltatás

 • Az üzemeltető csak azokhoz a személyes adatokhoz jut hozzá, amelyek a vásárló elvárásainak megfelelve kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek.
 • Az üzemeltető a vásárló azon személyes adatait rögzíti, amelyek az eladó és vevő között megkötött adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.
 • Az üzemeltető az illető személy adatait csak addig használja, ameddig azok a szerződésben szereplő rendeltetés teljesítéséhez szükségesek, az általánosan kötelező jogi előírások értelmében.
 • Ezen adatok nélkül nem lehetséges a megrendelés feldolgozása és teljesítése. Ebből kifolyólag a megrendelés megvalósulása érdekében a vásárló köteles minden szükséges és kért adatot megadni.

V.

Az adatok nyilvánosságra hozatala

 • Az üzemeltető a vásárlóktól kapott személyes adatokat – fizikai személyekét - társulásunk soha nem hozza nyilvánosságra

VI.

Az adatkezelés feltételei

 • Az üzemeltető arányos technikai, szervezési és személyi intézkedéseket foganatosított a személyes adatok felhasználásánál, miközben figyelembe vette a használatos technikai eszközöket, a feldolgozandó személyes adatok fontosságát és titkosságát, valamint a lehetséges kockázatokat, amelyek képesek az információs rendszer biztonságát és működését befolyásolni.
 • Az üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az illető személy személyes adatait a SZK és az EU előírásaival összhangban kezeli.
 • Az üzemeltető a felhasználás céljának teljesítését követően biztosítja az érintett személy személyes adatainak azonnali törlését.

VII.

Az érintett személy jogai és kötelességei

 • A DARÁZSVIN Kft. vásárlója – érintett személy az SZK NT 122/2013-as számú, a személyes adatok védelméről szóló törvénye, valamint annak módosításai és kiegészítései értelmében (tovább csak érintett személy/ köteles az internetes boltba való bejelentkezése alkalmával valós adatokat feltüntetni.
 • Az érintett személy kötelezi magát, hogy az adatai megváltozása esetén azokat legkésőbb a változtatást követő első megrendelést teljesítése előtt frissíti.
 • Az érintett személy kötelezi magát, hogy ha a kézbesítés céljából harmadik személynek is adatokat szolgáltat /keresztnév, vezetéknév, telefonszám/, ezt az ő beleegyezésével teszi, és az érintett személy ismeri azokat a lépéseket, jogokat és kötelességeket, amelyek ezen az oldalon találhatók.
 • Az érintett személynek joga van írásos formában, e-mailben vagy a cég székhelyén tett személyes látogatása alkalmával az üzemeltetőtől kérni:
  • Tájékoztatást a saját személyes adatai felhasználásáról.
  • Tájékoztatást kapni arról a forrásról, ahonnan az ő adatait kapták.
  • A felhasználás tárgyát képező személyi adatainak másolatát.
  • A felhasználás tárgyát képező személyes adatainak javítását helytelen, nem teljes vagy nem időszerű mivoltuk miatt.
  • Személyi adatainak törlését.
  • Az érintett személy személyi adatait maga is módosíthatja, a Bejelentkezés címszó alatt, a bejelentkezést követően.
  • Az érintett személy minden jogos kérése teljesítve lesz, erről a kérés beérkezésétől számítva az érintett személy 30 napon belül értesítést kap.
 • Az érintett személy a SZK NT 2013/122 - es számú, a személyi adatok védelméről szóló törvénye, és az erre vonatkozó változások és bővítések értelmében e-mailben, írásban vagy személyesen a társulás központjában érvényesítheti jogait.

VIII.
Felvilágosítás az érintett személy jogairól

 • A rendeletben foglalt feltételek alapján Önnek joga van az adatkezelőtől kérni a saját személyes adataihoz való hozzáférést, azokban joga van javítást eszközölni, törölni, esetleg szüneteltetni a felhasználását, joga van a személyi adatok felhasználásának letiltására, és joga van a saját személyi adatainak átvitelére.
 • Személyes adatai felhasználására az üzemeltetőnek adott beleegyezését joga van bármikor visszavonni. A belegyezés visszavonását megelőzően az adatok felhasználása nem sérti a törvényt. Személyes adatai felhasználásról adott beleegyezésének visszavonását a www.darázsvin.sk honlapon teheti meg.
 • Ha Ön úgy véli, hogy az Ön adatainak felhasználása során sérültek vagy sérülnek a rendelkezésbe foglalt személyes jogai, joga van panasszal fordulni az ellenőrző hivatalhoz.

Ezek a rendelkezések 2018.5.20-án lépnek életbe.

hu_HU